கனிணியில் பாஸ்வோர்ட் இல்லாமல் இனி கண் கருவிழியை பயன்பாடுத்தலாம்

EyeLock Myris Secures Computer With Eye Scan in Place of Password

EyeLock Myris Secures Computer With Eye Scan in Place of Password

கை ரேகை எப்படி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வேறுபடுகிறதோ அதே போல் கண்ணில் இருக்கும் கருவிழி – இது ஒவ்வொருவருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும். இதை வைத்து பல நாடுகளுக்கு இமிகிரேஷன் இல்லாமல் உள்ளே செல்ல முடியும் அளவுக்கு இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்துள்ளது. இது இப்போது மவுஸ் வடிவில் வந்துள்ளது நமது கணனி மற்றும் லேப்டாப்புக்கு.  தை பொருத்தினால் இதில் உள்ள மவுஸை நீங்கள் உங்கள் கண் விழி மூலம் பார்த்தால் போதும் கணணி திறப்பது மட்டுமல்ல ஃபேஸ்புக் / டிவிட்டர் போன்ற அத்தனை சோஷியல் மீடியா/ வங்கி கணக்குகளுக்கு இனிமேல் பாஸ்வோர்ட் இல்லாமல் திறக்க இயலும். இது எவ்வகை பாஸ்வோர்ட்டையும் உடைக்கும் திறனான சாஃப்ட்வேருக்கு சவால் இந்த மவுஸ்.

EyeLock Myris Secures Computer With Eye Scan in Place of Password

EyeLock Myris Secures Computer With Eye Scan in Place of Password

If you have used a computer at some point in your life, chances are good that you’ve recorded some sensitive information on it. The Myris, a USB gadget from EyeLock, aims to put your information behind one of the safest keys available: the human eye.  The Myris, which made its commercial debut at CES 2014, is a small hemispherical object that plugs into any computer via USB and scans a user’s iris to unlock the machine. (EyeLock has not specified a price or release date for the Myris.) Unlike the more familiar retinal scan, this process identifies more than 240 unique points in a user’s iris, the colored part of the eyeball that surrounds the black pupil.  MORE: 13 Security and Privacy Tips for the Truly Paranoid  Myris uses its onboard video camera to scan a person’s iris, including its surface pattern as well as depth into the eye itself, though Eyelock declined to elaborate on this point in order to protect its methods.  Using a custom algorithm, the Myris then converts that image into a sequence of 2048 ones and zeroes. That sequence, called a key, becomes your unique Myris ID. That ID is then encrypted using an AES-256 encryption algorithm, scrambled again, and stored on the Myris device.  Then, on the Myris app, you input your passwords to any online services such as Gmail, Facebook, Paypal and more. The Myris app (which works on Windows 7 and 8, Chrome OS and Mac OS X) associates your Myris key with that password, storing all information locally to the device itself to minimize security risks.

Related posts