சர்வர் இல்லாமல் / யூ ஆர் எல் இல்லாமல் இனி ஒரு புது வகை இணைய வழி !

CAMBRIDGE UNIVERSITY INVENTED A NEW FOR INTERNET WITHOUT URL AND WWW

CAMBRIDGE UNIVERSITY INVENTED A NEW FOR INTERNET WITHOUT URL AND WWW

இன்டர்னெட் எனப்படும் இணையம் இல்லா வாழ்க்கையை நினைத்து பார்த்தாலே அம்மாடியோனு பல பேர் சொல்ல கேட்டிருப்போம். இது பல சமயம் நடக்கும விஷயம் தான் சர்வர் கிராஷ் / நாட் அவய்லபிள் / ஹேக்கிங் என்று அடிக்கடி சர்வர் செயல் இழந்து போவதால் இந்த ‘அம்மாடி; கிளம்புகிறது.

இதற்கிடையில் ஈமெயிலிருந்து / ஈ எஜுகேஷன் வரை பாதிப்பதின் காரணம் உலக வலை எனப்படும் (www ) இது ஒரு வகையில் உலகத்தின் எந்த ஒரு மூலையில் இருந்து ஆக்ஸஸ் செய்யும்படி வடிவமைக்கபட்டிருப்பதால் இதனை அழிக்கவும் உலகம் முழுவதும் எங்கிருந்து வேன்டுமாணாலும் செயல்பட முடியும். இதனால் சர்வர் ஹேக் அல்லது சர்வரை கிராஷும் செய்ய முடியும்.

இதை கவனத்தில் கொண்டு இப்போது WWW இல்லாமல் / சர்வர் இல்லாமல் / யூ ஆர் எல் – URL இல்லாமல் ஒரு புதுவகை இணைய வழியை கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைகழகம் உருவாக்கியுள்ளது. இது என்ன?

இதன் பேர் பர்ஸூட் இன்டர்னெட். இதுக்கு இணையம் முகவரியான வெப் தள முகவரி அல்லது சர்வர் தேவையில்லை.. சாதாரணமாக இப்போது யாஹூ என்னும் இணையதளத்துக்கு செல்ல நீங்கள்www.yahoo.com என டைப் செய்தால் அதன் யூஆர் எல் என்னும் யூனிவர்ஸல் ரிஸோர்ஸ் லொக்கேட்டர் அந்த முகவரிக்கு தேடி எடுத்து செல்லும். அங்கே சர்வர் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் உங்களின் தேடுதல் அது இன்டர்னெட் பாக்கெட்களாய் மாறி அங்கே போகும். இது தலையை சுத்தி மூக்கை தொடுவது போல் ஆகும்.

நிறைய பேர் நினைக்கிறார்கள்www.XXXX.in போட்டால் இந்தியாவிலே இந்த சர்வர் இருக்கிறது என்று ஆனால் இந்த முகவரிக்கு கூட அமெரிக்காவில் தான் அனேக சர்வர் இருக்கும் என்று பலருக்கு தெரிவதில்லை. இது இந்தியாவின் வியாபாரம் செய்கிறேன் என்ற‌ இணைய அடையாளதுக்கு மட்டும் தான் இந்த முகவரி. இந்த பர்ஸூட் இன்ட்டர்னெட் கிட்ட தட்ட டோரன்ட் வகையில் தான் வேலை செய்யும் இதில் உள்ள பாக்கெட் wwwஎன்று இல்லாமல் தேவையான ஆட்களுக்கு மட்டும் செல்லும்

CAMBRIDGE UNIVERSITY INVENTED A NEW FOR INTERNET WITHOUT URL AND WWW

அது போக தேடு வரிசையில் உலகில் எங்கு எங்கு இதை தேடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு காட்டும் முறை இந்த எளிய முறை வீடியோவை பார்த்தால் இது எவ்வளவு பாதுகாப்பு மற்றும் வேகம் என உணர்வீர்கள். இது இருந்தால் இந்தியன் ரயில்வே – இந்திய அரசின் இணையசேவைகள் சாரி ஓவர் லோடு அல்லது 404 எரர் காட்ட சான்ஸ் இல்லை. இதயெல்லாம் விட முக்கியமாக உளவு / களவு நிறைய குறையும் சான்ஸ் மற்றும் இணைய வேகம் நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கும்.

How PURSUIT could be applied in the real world from PURSUIT FP7 on Vimeo.

CAMBRIDGE UNIVERSITY INVENTED A NEW FOR INTERNET WITHOUT URL AND WWW

A new kind of Internet that are not dependent upon servers or URLs for browsing and sharing content is possible, according to computer researchers from University of Cambridge. They seem to have laid a foundation to bring about a new transformational architecture that change the way we access the Web.
A EU-Funder project called Pursuit – is a prototype for the same. It is a proof-of concept model that overhauls the existing structure of the internet’s IP layer, through which isolated networks are connected. Dr. Dirk Trossen, a senior researcher at the University of Cambridge Computer Laboratory and the technical manager for the venture behind the technology advance, says the new approach will speed up and simplify access to information on the WWW (World Wide Web).

The Pursuit Internet eliminates the need of accessing information from the servers (a central repository for data). Instead, individual computers would be able to copy and republish content on receipt, providing other users with the option to access data, or fragments of data, from a wide range of locations rather than the source itself. So imagine, peer-to-peer replacing the client-server model on a super wide scale. In order to answer the rapid growth of global demand for internet usage, the Pursuit Internet is a step towards making the internet more efficient and faster. By replacing servers, we also become safe from the havocs of data loss that happen due to server crashes.

Dr Dirk Trossen said: “The current internet architecture is based on the idea that one computer calls another, with packets of information moving between them, from end to end. As users, however, we aren’t interested in the storage location or connecting the endpoints. What we want is the stuff that lives there. Our system focuses on the way in which society itself uses the internet to get hold of that content. It puts information first. One colleague asked me how, using this architecture, you would get to the server. The answer is: you don’t. The only reason we care about web addresses and servers now is because the people who designed the network tell us that we need to. What we are really after is content and information.

The Pursuit network would be able to map the desired content on to the possible locations at the time of the desired viewing, ultimately providing the user with a list of locations from which that information could be retrieved. The designers of Pursuit hope that, in the future, this is how the internet will work. Technically, online searches would stop looking for URLs (the Uniform Resource Locator) and start looking for URIs (Uniform Resource Identifiers). These would be highly specific identifiers which enable the system to work out what the information or content is. Dr Trossen said: “Under our system, if someone near you had already watched that video or show, then in the course of getting it their computer or platform would republish the content. That would enable you to get the content from their network, as well as from the original server. Widely used content that millions of people want would end up being widely diffused across the network. Everyone who has republished the content could give you some, or all of it. So essentially we are taking dedicated servers out of the equation.

What we are talking about here is a radically new and revolutionary form of looking at the Internet. This new Internet would be sustainable and more open. Their approach proposes to do what BitTorrent does at the level of the current IP infrastructure. Hence, packets in the network do not have location identifiers (i.e., IP addresses) but information identifiers (similar to chunk identifiers in BitTorrent) – and whoever has the packet will deliver it. The benefits of such an Internet are multiple – Ranging from content distribution over improvements to the World Wide Web and collaborative value chains to sensor networks, the new Internet could significantly impact our lives online. Take a look at the following video from the team – We are eager to know the reactions of engineers here on how this proposed form of the new Internet or The Pursuit for it appeals to your minds.

Related posts