குடும்பத்தோடு சுற்றுலா செல்ல உலகின் தலை சிறந்த10 இடங்கள் பட்டியலில் கேரளம்

Top 10 tourist places : Kerala is in Top 10 tourist places in the world in which families can spent holidays peacefully and safely – as per Lonely planet

Kerala is in Top 10 tourist places in the world in which families can spent holidays peacefully and safely - as per Lonely planet

உலகத்தில் மிகவும் பிரபலமான சுற்றுலா தளங்கள் பட்டியலிட்டு வரிசைப்படுத்தும் ‘லோன்லி பிளானட்’ எனும் சுற்றுலா வழிகாட்டி பிரசுர நிறுவனம், குடும்பத்தோடு சுற்றுலா சென்று விடுமுறையை கழிக்க உலகத்தில் சிறந்த 10 இடங்களை பட்டியலிட்டு குறிப்பிட்டுள்ளது.

இந்த சுற்றுலா தளங்கள் பட்டியலில் நியூ யார்க், டென்மார்க், பிரகுவே, ஐஸ்லாந்து, இத்தாலி, ஹவாய் தீவுகளுக்கு அடுத்ததாக இந்தியாவின் கேரள மாநிலமும் இடம் பெற்றுள்ளது.

Kerala is in Top 10 tourist places in the world in which families can spent holidays peacefully and safely - as per Lonely planet

 

Kerala is in Top 10 tourist places in the world in which families can spent holidays peacefully and safely – as per Lonely planet

பச்சை பசுமையுடன் கூடிய இயற்கையான சூழல், அழகான கடல் கரைகள், நீர் தேக்கங்கள், அருமையான தேசிய பூங்காக்கள், யானை காப்பகங்கள் ஆகியவைகள் கேரளாவில் உள்ளன.

aமேலும், இந்தியாவின் ஏனைய பகுதிகள் போல அல்லாது பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பாதுகாப்பு நிறைந்த பகுதியாகவும் கேரளா உள்ளதால் 2014-ல் விடுமுறையை கழிக்க தலைசிறந்த 10 இடங்களில் ஒன்றாக கேரளாவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ‘லோன்லி பிளானட்’ அறிவித்திருக்கிறது.

Kerala is in Top 10 tourist places in the world in which families can spent holidays peacefully and safely – as per Lonely planet

Related posts