அமெரிக்காவில், 4 வயது சிறுவனின் கால் முட்டிக்குள் ‘கடல் நத்தை’

நியூயார்க்: விளையாடும் போது தவறுதலாக சிறுவனின் முட்டுக்கால் பகுதிக்குள் சென்ற நத்தையை தற்போது வெளியே எடுத்து மீன் தொட்டியில் வளர்த்து வருகின்றனர்.

விளையாடும் போது சிறுவர்களுக்கு அடிபடுவது இயல்பு தான். அப்படி அடிபடும் வேளைகளில் உடலில் வீக்கம் ஏற்படுவதுண்டு. சில சமயங்களில் அத்தகைய வீக்கங்களில் சில முள் போன்றவைக் கிடைப்பதுண்டு.

ஆனால், அமெரிக்கச்சிறுவனின் கால் வீக்கத்தில் இருந்து வெளிவந்த சிறிய நத்தையைக் கண்டு அனைவரும் அதிர்ந்து விட்டனர்.

During a family trip to the beach last month, 4-year-old Paul Franklin fell and scraped his right knee.

That’s not unusual; little boys do all the time. It’s what emerged from his swollen knee that makes this a tale worth telling: a snail. Paul of Aliso Viejo, California, was walking along the beach when he dinged his knee against a rock. “We just cleaned it up, put a Band-Aid on it,” his father, Ken Franklin told  “Before you know it, a couple weeks later, his knee was very swollen and somewhat infected.” A doctor told Paul’s mom, Rachael, that it might be a nasty staph infection. Antibiotics helped, but there was a growing black bump underneath the skin. Tired of waiting and certain the wound needed to be drained, the mom decided to take matters into her own hands. She squeezed it with her fingers and out it popped. “It looked like a rock. It was a black thing,” she told the station. “I put it on a paper towel and I’m like, ‘That is a weird looking rock. It has swirls on it,’ and I turn it over and it is a sea snail.” The family figures a snail egg got under Paul’s skin when he scuffed up his knee. And little Paul’s reaction? “I thought it was kind of crazy,” he said. But not so crazy that the preschooler didn’t take ownership of the find.

During a family trip to the beach last month, 4-year-old Paul Franklin fell and scraped his right knee.

Related posts