குழந்தைகளுக்கு கணினி புரோகிராம் போதனை செய்யும் ரோபோ

Play-i – The New Generation Robots for Children to learn computer Programming

 Play-i - The New Generation Robots for Children to learn computer Programming

இந்த கணனி இணைய யுகத்தில், கல்வி, பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் என்று எல்லாத்துறைகளையும் கணினி தன் வயப்படுத்திக் கொண்டு விட்டது.

இன்று உலகத்தில் கணனி தொழில்நுட்பம் எல்லாத்துறைகளையும் பெரிய வளர்ச்சிக்கும் கொண்டு சென்றுள்ளது. சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் மாணவர்களின் மேற்படிப்புக்கு மட்டும் கணினி கல்வி உபயோகப்பட்டது. எனினும் தற்சமயம் செல் போன் தொலைபேசி, மற்றும் இதர இணையம் வந்துவிட்டதால் குழந்தைப் பருவத்தில் இருந்தே கணனிக் கல்வி அவசியம் தேவை படுகிறது.

ஆகையால் சிறுவயதில் கம்ப்யுடரை பயன்படுத்த குழந்தைக்கு பெரியவர்கள் உதவி அவசியம் தேவைபடுகிறது. எந்த வயதுகளில் எந்த வகையான தொழில்நுட்ப முறைகளை குழந்தைக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும்? அவை எந்த வகையான நன்மைகளை தம் குழந்தைக்கு கொடுக்கும் என்பது போன்ற விபரங்களை பெரியவர்கள் முதலில் அறிந்திருபபதும் அவசியம்.

இந்த நிலையில் எதிர்கால குழந்தைகளின் கணனி புரோகிராம் புலமையை கூடுதலாக வளர்க்க வண்ணமயமான ஒரு ரோபோ உருவாக்கம் நடைபெற்று முடியும் நிலையில் உள்ளது. ‘Play-i’ பெயரிடப்பட்டுள்ள இந்த ரோபோ கூகுள், ஆபிள், மற்றும் சைமன்ரெக் நிறுவனங்களை சேர்ந்த சில இன்ஜினியர்களாலேயே வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Play-i – The New Generation Robots for Children to learn computer Programming

Related posts