அக்டோபர் 10 உலக மரண தண்டனை எதிர்ப்பு தினம்

October 10 – World Day Against the Death Penalty

October 10 – World Day Against the Death Penalty
October 10 – World Day Against the Death Penalty

உலக மரண தண்டனை எதிர்ப்பு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அக்டோபர் 10ம் திகதி கடைபிடிக்கப்படுகிறது. மரண தண்டனைக்கு எதிரான உலகக் கூட்டமைப்பு என்ற அமைப்பு இந்நிகழ்வை முன்னெடுத்து வருகிறது. பெரும்பாலான நாடுகளில் தற்போது மரண தண்டனை வழங்கப்படுவதில்லை. குற்றம் புரிந்தவர்களுக்கு அளிக்கப்படும் தண்டனைகளில் மிக கொடுமையான தண்டனையான மரண தண்டனையைக் கொண்டுள்ள சில நாடுகளும் அதைக் கைவிட வேண்டும் என்ற நோக்கிலே “மரண தண்டனை எதிர்ப்பு நாள்” கடைபிடிக்கப்படுகிறத

2002 மே 13 இல் ரோம் நகரில் கூடிய “மரண தண்டனைக்கு எதிரான உலகக் கூட்டமைப்பு” என்ற அரச சார்பற்ற அமைப்புகளின் கூட்டத்தில் மரண தண்டனையை ரத்து செய்யவும், மரண தண்டனை எதிர்ப்பு இயக்கத்தை வளர்க்க வேண்டும் என்று தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. பின் 2003 அக்டோபர் 10 மரண தண்டனை எதிர்ப்பு நாளாக அறிவிக்கப்பட்டது. மரண தண்டனை முறையை உலக நாடுகள் அனைத்தும் ரத்து செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை மரண தண்டனை எதிர்ப்புக் குழுவினர். முன்வைக்கின்றனர்.

October 10 – World Day Against the Death Penalty

As the World marks the Day Against Death Penalty, attention is being drawn to people with mental health problems who are at risk of a death sentence or execution. The death penalty has no place in the 21st century and should be abolished, according to the UN Secretary-General. Ban Ki-moon delivered this message on the occasion of World Day Against the Death Penalty, marked every 10 October. He said the death penalty fails to deter crimes more than other punishments. Its abolition, he says, contributes to human rights. The taking of life is too irreversible for one person to inflict on another. We must continue arguing strongly that the death penalty is unjust and incompatible with fundamental human rights. Mr Ban is urging leaders where the death penalty is still used to commute or pardon death sentences, and to impose moratoriums on executions. He added that the UN will continue working to end this cruel punishment. More than two thirds of the world’s countries have reportedly abolished the death penalty in law or practice.

HISTORY

Participants to the first World Congress Against the Death Penalty, initiated and organised by the French NGO Together Against the Death Penalty, adopted the Strasbourg Declaration on 22 June 2001 in the hemicycle of the Council of Europe. In paragraph 9, the signatories pledged to “create a world-wide co-ordination of abolitionist associations and campaigners, whose first goal will be to launch a world-wide day for the universal abolition of the death penalty”. After several preparatory meetings in Paris and Brussels, most of the initiative’s protagonists met in Rome on 13 May 2002 to create officially the World Coalition Against the Death Penalty. An 11-member Steering Committee was selected and subsequently renewed at each AGM. In 2003, the World Coalition created the first World Day Against the Death Penalty. This initiative was expressed through more than 180 local initiatives across the world. Canada, France, Italy, Mexico, Belgium, the African Commission on Human and Peoples’ Rights and the European Union officially supported the World Day. Since then, October 10 has continued to attract new initiatives. Since 2005, when more than 260 events took place, the World Day Against the Death Penalty has highlighted a particular theme each year. In 2007, the Council of Europe and the European Union officially recognised the World Day as European Day Against the Death Penalty.

Related posts