விரைவில் செவ்வாய் கிரகத்தில் இந்திய செயற்கை கோள்: இஸ்ரோ

Indian satellite to orbit around Mars

செவ்வாய்க்கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக இந்தியா விரைவில் செயற்கைகோளை அனுப்பவுள்ளது. இந்நிலையில் இத்திட்டம் குறித்து இஸ்ரோ தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று கருத்து வெளியிட்டுள்ளார்.

அதில் செவ்வாய் கிரகத்தை ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு இந்தியா மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் வெறும் பெருமைக்காக மட்டுமல்ல. அதில் வியாபர நோக்கமே முன்னிற்கிறது. இந்த ஆண்டு ஆகஸ்டு தொடக்கம், நவம்பர் மாதம் வரை ஏதாவது ஒரு திகதியில் செவ்வாய்க்கிரகத்திற்கான ஆராய்ச்சி பயணம் தொடங்கும். பி.எஸ்.எல்.வி ராகெட் மூலம் செயற்கை கோள், செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஏவப்படும். நவம்பர் மாதம் இந்தப் பயணம் தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கிறோம். பூமியிலிருந்து செயற்கை கோள் ஏவப்பட்டதும் 10 மாதங்கள் தொடர்ந்து பயணித்து, 2014ம் ஆண்டு இந்த செயற்கை கோள் செவ்வாய் கிரகத்தை சென்றடையும். இந்த செயற்கை கோளின் எடை, 15 கிலோவாக இருக்கும். ஐந்து முக்கிய கருவிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். ஆரம்பத்தில் பூமியிலிருந்து புறப்படும் போது 1,350 கிலோ எடையில் இருக்கும் நிறை படிப்படியாக குறைந்து ஒவ்வொரு பாகங்களாக அகன்று இறுதியில் வெறும் 15 கிலோவுடன் செயற்கை கோளின் மையப்பகுதி மாத்திரம் செவ்வாய்க்கு சென்றடையும்.

அமெரிக்கா, ரஷ்யா, ஜப்பான், சீனா மற்றும் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு அடுத்து செவ்வாய்க்கான ஆராய்ச்சியை தொடங்கவுள்ள ஆறாவது நாடாக இந்தியா பெருமையடைகிறது. இந்தியாவுக்கும் இத்திறன் இருக்கிறது என்பதனை இந்த ஆராய்ச்சி காண்பிக்கும். எதிர்கால பொருளாதாரம், குடியேற்ற அம்சங்களை கருத்தில் கொள்கையில் செவ்வாய்க்கிரகத்திற்கான ஆராய்ச்சியை இப்போதே நாம் தொடங்கிவிட வேண்டும். செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சி வெற்றிபெறுமானால் இன்னமும் 20 அல்லது 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் அங்கு மனிதர்கள் வாழும் நிலை தோன்றும் என்றார். இதேவேளை செவ்வாய் கிரக செயற்கைக் கோளை ஏற்றிச்செல்லும் பி.எஸ்.எல்.வி – எக்ஸ். எட், ராக்கெட்டை உருவாக்கும் பணியும் தொடங்கிவிடப்பட்டுள்ளது. செவ்வாய் கிரகத்தின் மேற்பரப்பு, வளிமண்டலம் மற்றும் கனிமங்களை ஆராயும் ஐந்து கருவிகள் இதில் பொருத்தப்படவுள்ளன. செவ்வாய் கிரக ஆராய்ச்சிக்காக இந்தியா ரூ.450 கோடியை செலவிடவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இதேவேளை நேற்று சீனா விண்ணுக்கு மூன்று செயற்கை கோள்களை வெற்றிகரமாக ஏவியுள்ளது.  வானவியல் ஆய்வுக்காக இவை செலுத்தப்பட்டுள்ளன.

English Summary: ISRO says the primary objectives are to demonstrate India’s technological capability to send a satellite to orbit around Mars and conduct meaningful experiments such as looking for signs of life.  As India prepares to launch its Rs 450 crore mission to Mars this year, a top space official says the country’s first martian odyssey–that has attracted some criticism–is not just for pride but for undertaking “meaningful research”. K Radhakrishnan, Chairman of Indian Space Research Organisation(ISRO), also debunked perception in some quarters that the Mars Orbiter mission around the red planet, that’s just three months away, is primarily a “feel-good” package to just pat ourselves on the back. “It’s not for pride because the exploration of Mars has its own scientific value and possibly a future habitat which people are talking about…may be 20 years…30 years from now…it’s possible”, he told PTI here in an interview, referring to the colonisation angle. India will be the sixth country to launch a mission to Mars after the U.S., Russia, Europe, Japan and China.

ISRO says the primary objectives are to demonstrate India’s technological capability to send a satellite to orbit around Mars and conduct meaningful experiments such as looking for signs of life, take pictures of the red planet and study Martian environment. “What’s the most interesting question on Mars? – life. So, we talk about Methane…which is of biological origin or geological origin. So, we have a methane sensor plus a thermal infrared spectrometer. These two together should be able to give some information”, said Radhakrishnan, who is also Secretary in the Department of Space, said. Critics of the Indian Mars mission wondered whether the country can afford huge costs for this space voyage. The Mars satellite, which would be launched on board Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-XL), will carry compact science experiments, totalling a mass of 15 kg. There will be five instruments to study Martian surface, atmosphere and mineralogy. After leaving earth orbit in November, the spacecraft will cruise in deep space for 10 months using its own propulsion system and will reach Mars (Martian transfer trajectory) in September 2014. The 1350 kg spacecraft subsequently is planned to enter into a 372 km by 80,000 km elliptical orbit around Mars. “We want to look at environment of Mars for various elements like Deuterium-Hydrogen ratio. We also want to look at other constituents – neutral constituents”, Radhakrishnan said. “There are several things which Mars will tells us, this is what the scientific community thinks about the life on Mars”, he said, adding, scientists started taking interest on Mars from the 18th century itself. “Mars is a subject of interest”. “Our (Mars mission) experiments are planned in such a way that you can decide when you want to put on each of these systems”, Radhakrishnan said. “If we succeed (in the mission), it positions India into group of countries who will have the ability to look at Mars. In future, certainly, there will be synergy between various countries in such exploration. That’s taking place. That time India will be a country to be counted”, he said. ISRO is going to start the assembly of PSLV-C25, the rocket on board of which the Mars orbiter would be launched any day between October 21 and November seven, in August first week. The mission would help ISRO understand the technological challenges of such an exploration, the possible existence of life and future colonisation of Mars, which is the nearest planet which has most resemblance to earth. The PSLV-XL (PSLV-C25) will inject the spacecraft from the spaceport of Sriharikota in the 250 X 23000 km orbit. Radhakrishnan said a number of technological challenges need to be negotiated for a successful Mars mission. “Most important thing is we must have the insertion of this spacecraft in the Martian orbit”, he said, noting that once the spacecraft leaves the earth orbit, propulsion system has to work after 300 days. In the case of INSAT class of satellites and Chandrayaan-1, they reached orbital slots in one and two weeks, respectively. “This is the first time we have to operate the propulsion system after 300 days. There will be some performance deterioration”, he said but added that ISRO has undertaken the test and knows how it would operate. So, the robustness and reliability of propulsion system has been raised “one order higher”. In Chandrayaan-1, ISRO had to deal with a distance of about four lakh kms, while in the case of Mars it’s 400 million kms (4000 lakh kms). “One of the technological challenges is to realise related deep space mission planning and communication management at a distance of nearly 400 million km”, an ISRO official said. The spacecraft has been provided with augmented radiation shielding for its prolonged exposure in the Van Allen belt. Due to the long range from Earth to Mars, there is a communication delay of 20 minutes one way itself. For this reason, ISRO has built high level of onboard autonomy within Mars orbiter. Capture of the Mars orbit or the Martian insertion is the critical event that would determine the success of this mission, ISRO officials say.

On the experiments side, Lyman Alpha Photometer (LAP) is aimed at studying the escape processes of Mars upper atmosphere through Deuterium/Hydrogen, Methane Sensor for MARS (MSM) would look to detect presence of Methane while Martian Exospheric Composition Explorer (MENCA) would study the neutral composition of the Martian upper atmosphere. MARS Colour Camera (MCC) would undertake optical imaging and TIR imaging spectrometer (TIS) is targeted to map surface composition and mineralogy during India’s first mission to a distant planet. With MCC, Radhakrishnan said, it would also be possible to take pictures of two satellites of Mars — Phobos and Deimos.

Indian satellite to orbit around Mars

Related posts