19வது நூற்றாண்டு வரை இல்லாத – தற்பொழுது வளர்ந்து வரும் சக்கரை வியாதியையும், இனம்புரியாத பல்வேறு நோய்களையும் தவிர்ப்பது எப்படி

millets cooking classes and benefits

சத்து உள்ள சிறுதன்யத்தை வைத்து சுவையான உணவு தயாரிப்பது எப்படி??.
சென்னை மொகப்பேரில் சிறுதன்யத்தின் மகத்துவம் பற்றியும் அதனை வைத்து ஆரோக்கிய சமையல் செய்வது எப்படி எனவும் உரை நிகழ்த்த பட இருக்கிறது. உரை நிகழ்த்துபவர் அரிமா.செல்வராணி சரவணன்.

Millets cooking classes and benefits

சிறுதன்யங்கள் : சாமை, திணை, வரகு, குதிரைவாலி, கம்பு, கேழ்வரகு, மற்றும் சோளம்

மறந்துபோன நமது பாரம்பரிய உணவான சிறுதான்யத்தை வைத்து வகை வகையான சுவை மிகுந்த உணவு தயாரித்து நம்மிடையே 19வது நூற்றாண்டு வரை இல்லாத தற்பொழுது வளர்ந்து வரும் சக்கரை வியாதியையும், இனம்புரியாத பல்வேறு நோய்களையும் தவிர்ப்பது எப்படி என விளக்க உரை நடைபெற இருக்கிறது.

millets cooking classes and benefits

நேரம் : காலை 11 முதல் மதியம் 12 வரை.
தேதி : 7 பிப்ரவரி 2014

அணுகவேண்டிய முகவரி :

அரிமா.செல்வராணி சரவணன்

# 30, எம்-சி-கே நகர், அடையாளம்பட்டு,
மேற்கு நொலம்பூர்,
எம்.ஜி.ஆர் பல்கலைகழகம் பெண்கள் விடுதி அருகில்,
சென்னை – 600095
தொலைபேசி எண் : +91-9551678787, 9884861088

millets cooking classes and benefits

Buy Millets from allorganics.in

Millet Nutrition, Benefits & Uses: Your Guide to this No-Gluten, High Vitamin B & High Calcium Grain-like Seed

Millet is not just for the birds and animals. When you find out all the benefits of millet nutrition, you’ll want to include this ancient prized grain-like seed in your own diet!

Most people have not even heard of millet, much less understand the benefits of millet nutrition. And yet, millet is one of the best-kept secrets of our ancient ancestors. Traced back to its origin in China, millet has been used throughout the ages and across many countries.

For centuries millet has been a prized crop in China, India, Greece, Egypt and Africa, used in everything from bread to couscous, and as cereal grain.

Millet is even mentioned as a treasured crop in the Bible.

This tiny “grain” is gluten-free and packed with vitamins and minerals. In fact, while it’s often called a grain because of it’s grain-like consistency, millet is actually a seed. It’s often used in birdseed mixture, but if you think it’s just for the birds, you’re missing out on important benefits of millet nutrition for yourself!

Millet Nutrition

Millet is one of the four gluten-free grain-like seeds on the Body Ecology program.

Some of the key reasons millet is part of your healthy Body Ecology diet is because it:

 • Does NOT feed pathogenic yeast (candida),
 • Acts as a prebiotic to feed important microflora in your inner ecosystem
 • Provides serotonin to calm and soothe your moods.
 • Helps hydrate your colon to keep you regular.
 • Is alkaline.
 • Digests easily.

Millets consist full of nutrients which is required by our body, such as:

 • Magnesium
 • Maganese
 • Calcium
 • Tryptophan
 • phosphorus
 • Antioxidants
 • Fiber
 • B vitamins

Benefits of the above Contents  in Millet

 • Magnesium in millet can help reduce the affects of migraines and heart attacks.
 • Niacin (vitamin B3) in millet can help lower cholesterol.
 • Phosphorus in millet helps with fat metabolism, body tissue repair and creating energy (phosphorus is an essential component ofadenosine triphosphate or ATP, a precursor to energy in your body)
 • Millet can help lower risk of type 2 diabetes.
 • Fiber from whole grains has been shown to protect against breast cancer.
 • Whole grains have been shown to protect against childhood asthma.

Related posts