காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் நோயாளிகளின் வெளியேற்றம் எந்த வகையிலும் தாமதமாகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

Delhi High Court

டெல்லி: டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் புதன்கிழமை இணையதளத்தில் ரெம்ட்சிவிர் கிடைப்பது குறித்த வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டது, கோவிட் 19 நோயாளிகளை வெளியேற்றும் போது காப்பீட்டு நிறுவனங்களால் ஆக்ஸிஜன் சிகிச்சை மற்றும் ஒப்புதலை வழங்கக்கூடிய காலியான படுக்கைகள் கிடைப்பது குறித்த தகவல்களை வழங்குகிறது.

நீதிபதி பிரதிபா எம் சிங் அடங்கிய ஒற்றை நீதிபதி அமர்வு, ரெமெடிவிர் கிடைக்காதது மற்றும் www.delhifightscorona.in யில் உள்ள மருத்துவமனை சேர்க்கை தொடர்பாக டெல்லி என்.சி.டி அரசாங்கத்தால் பராமரிக்கப்படும் போர்ட்டலின் சிக்கல்கள்.

ஒப்புதல்களை வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுகிறது. கோவிட் -19 ஆல் பாதிக்கப்பட்ட மற்றும் காப்பீட்டுக் கொள்கைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளை வெளியேற்றுவதற்கான ஒப்புதலுக்கான கோரிக்கைகள் பெறும்போதெல்லாம் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அல்லது அவற்றின் முகவர்களுக்கு உடனடி அறிவுறுத்தல்களை வழங்குமாறு இந்திய காப்பீட்டு ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு (IRDAI) நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

நோயாளிகளின் வெளியேற்றம் எந்த வகையிலும் தாமதமாகாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக, காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் அல்லது அவற்றின் முகவர்கள் அதிகபட்ச ஒப்புதல்களை சம்பந்தப்பட்ட மருத்துவமனைகள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு 30 முதல் 60 நிமிடங்களுக்குள் தெரிவிக்குமாறு உத்தரவிட்டனர்.

Related posts