சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ஏ.பி. சாஹி தேசிய நீதித்துறை அகாடமியின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார்

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ஏ.பி. சாஹி தேசிய நீதித்துறை அகாடமியின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டார் File name: AP_Sahi.jpg

சென்னை: சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதி ஏ.பி. சாஹி தேசிய நீதித்துறை அகாடமியின் இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். நீதிபதி சாஹி 1985 ஆண்டு எல்.எல்.பி பட்டம் பெற்ற பின்னர் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞராக சேர்ந்தார். அவர் முக்கியமாக சிவில் மற்றும் அரசியலமைப்பு தரப்பில் பயிற்சி பெற்றார், மேலும் ஏராளமான கல்வி நிறுவனங்களுக்கான ஆலோசகராகவும் பணியாற்றினார். செப்டம்பர் 2004 இல் அலகாபாத் உயர்நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் நீதிபதியாக உயர்த்தப்பட்ட அவர் 2005 ஆகஸ்டில் நிரந்தர நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டார். அவர் நவம்பர் 17, 2018 அன்று பாட்னா உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பதவியேற்றார்.

Related posts