தேசிய கோவிட்-19 மேலாண்மை நெறிமுறையை உருவாக்க ஐக்கிய செவிலியர் சங்கம் உச்சநீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது

டெல்லி: கோவிட் -19 நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிக்க முன்னணியில் பணிபுரியும் செவிலியர்கள் மற்றும் துணை மருத்துவ ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதாரப் பணியாளர்கள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சினைகளை வலியுறுத்தி ஐக்கிய செவிலியர் சங்கம் (யு.என்.ஏ) உச்ச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது.சர்வதேச அளவில் சுகாதாரப் பணியாளர்களின் உரிமைகள், பாத்திரங்கள் மற்றும் பொறுப்புகளை தரப்படுத்துவதற்கான இடைக்கால வழிகாட்டலை உலக சுகாதார அமைப்பு ஏற்கனவே வெளியிட்டுள்ளது என்று மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஆனால் அதற்காக ஒரு தேசிய நெறிமுறையை உருவாக்க இந்திய அரசு தவறிவிட்டது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Related posts