நடுவர் மற்றும் சமரச (திருத்த) மசோதா, 2021 ஐ மக்களவை நிறைவேற்றியது

நடுவர் மற்றும் சமரச (திருத்த) மசோதா, 2021 ஐ மக்களவை நிறைவேற்றியது File name: parliament-ls.jpg

டெல்லி: மக்களவை, வெள்ளிக்கிழமை நடுவர் மற்றும் சமரச (திருத்த) மசோதா, 2021 ஐ குரல் வாக்கெடுப்பு மூலம் நிறைவேற்றியது. இந்த மசோதா மக்களவையில் பிப்ரவரி 4, 2021 அன்று சட்ட அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் அறிமுகப்படுத்தினார். இது ஏற்கனவே நவம்பர் 4, 2020 அன்று அறிவிக்கப்பட்ட கட்டளைச் சட்டத்தின் மூலம் நடைமுறையில் உள்ளது.

இது நடுவர் மற்றும் சமரச சட்டம், 1996 இல் திருத்தம் செய்ய முற்படுகிறது. (I) சில சந்தர்ப்பங்களில் விருதுகளில் தானாக தங்குவதை இயக்கவும் (ii) நடுவர்களின் அங்கீகாரத்திற்கான தகுதிகள், அனுபவம் மற்றும் விதிமுறைகளை விதிமுறைகளால் குறிப்பிடவும்.

Related posts