உ.பி. குடும்ப நீதிமன்றம் கணவருக்கு ரூ. 1000 மாதாந்திர பராமரிப்பு தொகை வழங்க உத்தரவு

உ.பி. குடும்ப நீதிமன்றம் கணவருக்கு ரூ. 1000 மாதாந்திர பராமரிப்பு தொகை வழங்க உத்தரவு File name: maintenance.jpg

முசாபர்நகர்: உத்தரபிரதேச மாநிலம் முசாபர்நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள குடும்ப நீதிமன்றம் ஒரு பெண்ணுக்கு தனது கணவருக்கு மாதாந்திர பராமரிப்பு தொகை வழங்குமாறு உத்தரவிட்டுள்ளது. அரசு ஓய்வூதியம் பெறும் அந்தப் பெண்ணும் அவரது கணவரும் பல ஆண்டுகளாக தனித்தனியாக வசித்து வருகின்றனர், பின்னர் 1955 ஆம் ஆண்டில் இந்து திருமணச் சட்டம் 1955 இன் கீழ் தனது மனைவியிடமிருந்து பராமரிப்பு தொகை கோரி மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அவரது மனுவை குடும்ப நீதிமன்றம் அனுமதித்து, மாதந்தோறும் ரூ .1,000 பராமரிப்பு தொகை கணவருக்கு வழங்க மனைவிக்கு உத்தரவிட்டது. அவர் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர் என்றும், மாதத்திற்கு ரூ .12,000 ஓய்வூதியம் பெறுவதாகவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

Related posts