மும்பையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கற்பழிப்பு வழக்குகளில் 289 சதவீதம் உயர்வு

Mumbai city has recorded 289 % of increase in sexual assault cases in the most recent five years

மும்பையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கற்பழிப்பு வழக்குகளில் 289 சதவீதம் உயர்வு

மும்பையில் பிரஜா அறக்கட்டளை எனும் அரசு சாரா நிறுவனம் நடத்திய ஆய்வில், மும்பையில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் கற்பழிப்பு வழக்குகளில் 289 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அந்த என் ஜி ஓ அளித்த புள்ளிவிவரங்கள் படி, 728 பாலியல் பலாத்கார வழக்குகள் 2015-16 இல், 2011-12 இல் 187 வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளது 187 , ஆகையால் இது சதவீதம் 289 அதிகரித்துள்ளதாக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. பிரஜா நிறுவனம் அதன் ஆண்டறிக்கையில் மும்பையின் சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு பற்றியிய அவர்களது ஆய்வில் இந்த தகவல் வெளியிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Mumbai city has recorded 289 % of increase in sexual assault cases in the most recent five years

Mumbai  : The Mumbai city has recorded an astounding 289 % of increase in sexual assault cases in the most recent five years, as per information aggregated by NGO Praja Foundation.

According to figures acquired under Right to Information, 728 assault cases were enrolled in the money related indian capital in 2015-16, up from 187 in 2011-12, enlisting in increase of 289 percentage, Praja said in its yearly give an account of policing and law and request in Mumbai which was discharged today.

Correspondingly, 2,145 attack cases were accounted for in the city in monetary 2015-16, a complex spike from 554 in 2011-12.

Of the 712 assault cases reported over the megapolis in 2015, 448 were against female kids underneath the age of 18.

Netai Mehta, Founder and Managing Director of Praja, said, “Inside a traverse of five years, sexual abuse cases saw an expansion of 289 % and attack 287 for each penny. The Government and Police Department ought to take cognisance of this information and find a way to guarantee wellbeing of ladies and kids.”

The report said on a normal it takes 9.2 months for a charge sheet to be submitted after a FIR is recorded in an assault case and 21.3 months for a court decision.

The Praja yearly review of more than 25,000 family units found that individuals’ sympathy toward security of ladies and kids has been expanding throughout the years.

Number of murder cases has descended by 7 % in 2015-16 to 183 when contrasted with 2014-15 when the figure remained at 170. Be that as it may, revolt cases saw an expansion of 28 % from 353 in 2014-15 to 452 in 2015-16, the NGO said.

News courtesy Thanks PTI

Related posts